Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych przez Gminy Kielce, Końskie i Skarżysko-Kamienna, które zgłosiły zapotrzebowanie na środki finansowe do wypłaty w 2016r. w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza - KAWKA II.Część 2) Kawka -Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii", w całości finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.