Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 09.05.2017r. podjął decyzję o przedłużeniu, w ramach naboru nr 3, terminu składania wniosków dotyczących zadań o dofinansowanie w formie pożyczki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych do dnia 31 grudnia 2017 r.