Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr 4 dla zadań realizowanych w ramach programu pożyczkowego pn.: 

"ŚWIT"
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej w tym modernizację źródeł ciepła, instalacji przesyłowych, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków.
Edycja 2018.


Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wynosi 15 000 000, 00 zł.

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 16 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.

Warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane określone są w treści programu. Kliknij tutaj.