Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr 3 dla zadań realizowanych w ramach programu dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pn.: 

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.
w ramach którego gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do utworzenia pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 2 450 000, 00 zł.

Forma naboru – nabór dwuetapowy:
  • I etap rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwał będzie do 23 marca 2018 r. do godz. 15:30 - gminy przekazują listy zainteresowanych wzięciem udziału w programie szkół podstawowych;
  • II etap rozpoczyna sie w dniu 9 kwietnia 2018 r. i trwał będzie do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30 - gminy w imieniu wskazanej przez Organizatora programu szkoły podstawowej składają kompletny wniosek.
Warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane określone są w treści programu. Kliknij tutaj.