Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 23.04.2019 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie określone są na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

 

Wnioski od Ochotniczych Straży Pożarnych wymienionych w ww. liście przyjmowane będą do 31.05.2019 roku.