Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 10.06.2019 nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”.

Pula środków do wydatkowania: 750.000,00 zł z czego:

  • 400.000,00 zł na dotacje inwestycyjne,
  • 350.000,00 zł na dotacje nieinwestycyjne.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w treści programu.

Wnioski od Ochotniczych Straży Pożarnych wymienionych w ww. liście przyjmowane będą do wyczerpania środków nie później niż do 30.09.2019 roku.


Nadmieniamy, iż w 2019 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta. W celu skorzystania z portalu beneficjenta należy założyć konto w portalu na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie. Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki. Dodatkowe informacje znajdą państwo na portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

Załączniki: