Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs:

„Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” – kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego.

Przedmiotem konkursu jest produkcja/emisja/przygotowanie filmu i zwiastuna filmu zawierającego treści wynikające z celu oraz szczegółowej tematyki konkursu.

Obszar tematyczny filmu:

  • ochrona przyrody, środowiska, różnorodność biologiczna,
  • edukacja ekologiczna.

Czas trwania filmu: minimum 40 - 45 minut. (3 części po ok 15 minut)

Czas trwania zwiastuna filmu: minimum 45 sekund.

Termin realizacji projektu: do 31.05.2019 r.