W dniu 20 marca 2019r. wpłynęło do Funduszu zapytanie, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji Konkursu „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego”.

Odpowiedz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji projektu „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego” podanego w regulaminie konkursu.