Szanowni Mieszkańcy

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu pn.”Ekolaur Świętokrzyski” - Nagroda Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Edycja 2020r.  Konkurs „Laur Świętokrzyski” ma za zadanie promować najbardziej proekologiczne postawy Mieszkańców, Instytucji lub Firm które działają na terenie województwa świętokrzyskiego.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

 1. Innowacyjne podejście do ochrony powietrza
 2. Proekologiczna instytucja/firma
 3. Strażnik czystego powietrza

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzymuje:

 1. Nagrodę finansową w wysokości  6 000zł
 2. Dyplom oraz statuetkę od Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Wypełnić wniosek o przyznanie nagrody który znajduje się poniżej. We wniosku wskazujemy osobę fizyczną bądź osobę prawną(Instytucję, Firmę) która naszym zdaniem powinna otrzymać nagrodę. Wskazujemy również kategorię w jakiej uczestnik będzie brał udział. Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie znajduje się na konicu wniosku o przyznanie nagrody w ramach Konkursu „Ekolaur Świętokrzyski”.
 2. Wypełniony Wniosek należy:
  1. przesłać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach al.ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce z dopiskiem „Ekolaur Świętokrzyski” lub
  2. skan wypełnionego wniosku wysłać na adres email: biuro@wfos.com.pl lub
  3. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Funduszu
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne, gminy, przedsiębiorstwa lub instytucje przesyłają lub składają osobiście w terminie do dnia 19.02.2020r

Regulamin konkursu oraz wniosek znajdują się poniżej