azbest usuwanieWFOŚiGW w Kielcach realizuje „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, na który w 2020 roku została przeznaczona rekordowa kwota dotacji w wysokości 3 929 328,58 zł
z tego:1 964 664,22 zł ze środków WFOŚiGW w Kielcach
1 964 664,36 zł  ze środków NFOŚiGW w Warszawie

 
Powyższa alokacja umożliwia w chwili obecnej, dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu 67 gmin województwa świętokrzyskiego.

W dniu 09.07.2020r. w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Staszów, a WFOŚiGW  w Kielcach na realizację zadania pn. „Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2020 roku.”

Kwota udzielonej dotacji wynosi 90 000,00 zł.