21 października 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach rozpoczął przyjmowanie wniosków do drugiej części Programu Czyste Powietrze 2.0, przygotowanego dla Wnioskodawców o niższych dochodach. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wyższej dotacji, do wniosku będą musiały przedstawić zaświadczenia o dochodach, które wydawane będą przez gminy.