60 świętokrzyskich gmin podpisało porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Dzięki temu Beneficjenci mogą uzyskać pomocy i złożyć wniosek o dofinansowanie i o wypłatę środków w gminach, które zaczęły współpracę z WFOŚiGW w Kielcach.

mapa gminy porozumienia