Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż z dniem dzisiejszym, o godz. 15:30 wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie w formie pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej zadań wpisujących się w priorytety określone w Liście przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Informujemy, iż w przypadku zwolnienia się środków finansowych będących w dyspozycji funduszu, nabór wniosków może zostać wznowiony. Informacja o wznowieniu naboru zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej www.wfos.com.pl.

- Oryginał pisma