Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakańcza z dniem 14.07.2023 roku o godzinie 8:45 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku, wpisujących się w program: Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dla podmiotów będących właścicielami, zarządcami budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2023 roku.


Wnioski złożone po zakończeniu naboru będą ocenione negatywnie.