Minister Anna Moskwa i wiceminister Ireneusz Zyska na uroczystości podpisania listu intencyjnego ws. utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej

  • Zainicjowanie powstania Centralnej Doliny Wodorowej to ważny krok na drodze transformacji energetycznej i rozwoju naszej gospodarki wodorowej. To rozwiązanie, które dzięki zaangażowaniu polskich przedsiębiorców oraz ekspertów, wzmocni zarówno nasze bezpieczeństwo energetyczne, jak i przewagę konkurencyjną gospodarki krajowej” – powiedziała 17 lipca 2023 r. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego w Elektrowni Kozienice.

W wydarzeniu uczestniczył także wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, przedstawiciele grup i spółek energetycznych, środowiska przedsiębiorców oraz jednostek naukowych.

1290x470px CDW 2023 07 12

 • Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska, powołanie Centralnej Doliny Wodorowej przyczyni się do znaczącego wzrostu gospodarczego oraz utworzenia nowych miejsc pracy w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim.
  Centralna Dolina Wodorowa to kompleksowy projekt, który obejmie całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru. Począwszy od budowy elektrolizerów, które przekształcą energię elektryczną w wodór, poprzez magazynowanie wodoru, a na jego wykorzystaniu do produkcji energii elektrycznej kończąc.
 • W Kozienicach rozpoczęła się budowa bloków energetycznych w technologii gazowo-parowej. Bloki te będą przygotowane również do wykorzystania niskoemisyjnego wodoru. Innym ważnym odbiorcą paliwa wodorowego w Centralnej Dolinie Wodorowej stanie się przemysł ceramiczny, który zużywa ten surowiec w procesach produkcyjnych. Warto wspomnieć też o potrzebie dekarbonizacji transportu dużych ośrodków miejskich, takich jak Kielce czy Radom, a także transportu w okolicach Centralnego Portu Komunikacyjnego, ważnego projektu gospodarczego Polski – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa
 • Tego typu inwestycje zapewniają ogromne pole do prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, dlatego w powstanie Centralnej Doliny Wodorowej zaangażowały się również uczelnie. W przyszłości rozwój gospodarki wodorowej pozwoli nam wykształcić ekspertów, których wiedza i doświadczenie stworzą fundament dla budowy konkurencyjności i atrakcyjności regionów zaangażowanych w działalność Centralnej Doliny Wodorowej – podkreśliła.

Wiceminister Ireneusz Zyska dodał, że ekosystem dolin wodorowych pozwoli Polsce odgrywać ważną rolę na arenie europejskiej i międzynarodowej w zakresie gospodarki wodorowej.

17 lipca 2023 r. przejdzie do historii nie tylko północnego Mazowsza, ale i całej Polski. Potencjał, który reprezentują sygnatariusze Centralnej Doliny Wodorowej, daje ogromne szanse, aby to tu powstawały projekty o znaczeniu ponadregionalnym, a nawet europejskim- powiedział wiceminister klimatu i środowiska

 • W ciągu ostatnich lat podjęliśmy szereg inicjatyw związanych z budową gospodarki wodorowej w Polsce. To przede wszystkim opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r. polskiej strategii wodorowej do 2023 r. z perspektywą do 2040 r., która nawiązuje do PEP2040. Nasze działania to również zainicjowanie porozumienia sektorowego, pierwszego w Unii Europejskiej. W porozumieniu tym bardzo aktywnie funkcjonuje ponad 250 podmiotów z Polski i zza granicy. - zauważył wiceminister Ireneusz Zyska.
 • Cieszymy się, że inauguracja Centralnej Doliny Wodorowej ma miejsce w Kozienicach, gdyż właśnie tutaj Enea inwestuje perspektywicznie i innowacyjnie. Nowe bloki gazowe będą gotowe do tzw. współspalania paliwa przyszłości, jakim jest wodór. Już dziś mówimy, że w perspektywie kolejnych lat - gdy bloki rozpoczną pracę - będziemy zainteresowani wykorzystaniem zielonego wodoru powstającego w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł. Sam proces inwestycyjny budowy bloków gazowych jest realizowany zgodnie z harmonogramem - powiedział prezes zarządu ENEA SA Paweł Majewski.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu należy do pionierów rynku wodorowego w Polsce. Nie mogło nas również zabraknąć przy tworzeniu Centralnej Doliny Wodorowej. ARP jeszcze do niedawna zajmowała się głównie restrukturyzacją, ale teraz stawiamy coraz mocniej na inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski w kolejnych dekadach. Wspieramy procesy, które transformują krajową gospodarkę w kierunku suwerenności energetycznej i innowacyjności. Inwestujemy m.in. w morską energetykę wiatrową, elektromobilność i przemysł kosmiczny. Wodór będzie paliwem przyszłości, ale już dziś na globalnych rynkach toczy się walka o pozycjonowanie do startu w tej perspektywicznej branży. Chcemy, żeby Polska nie musiała gonić czołówki, ale sama wyznaczała tempo rozwoju rynku wodorowego na świecie. Dlatego cieszę się, że Centralna Dolina Wodorowa rusza już teraz i w tak silnym składzie - podkreślił Mariusz Rusiecki, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wielką nagrodą za dwa lata wytężonej pracy nad rozwojem gospodarki wodorowej w Polsce. Ten dzień pokazuje, jak ważna dla takich dalekosiężnych planów jak: budowa gospodarki wodorowej czy budowa łańcucha wartości energetyki SMR jest „gra zespołowa”. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie konsekwentne i stabilne wsparcie ze strony naszego właściciela - Agencji Rozwoju Przemysłu, która tworzy w Polsce ekosystem dolin wodorowych. Wierzę, że Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich odegra kluczową rolę w rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i znacząco przyczyni się do sukcesów naszego kraju w ramach całej gospodarki europejskiej, w dziedzinie budowy nowych, zeroemisyjnych systemów energetycznych – podsumował Szczepan Ruman, Prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A.