Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakańcza z dniem 17.10.2023 roku o godzinie 11:00 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku, z przeznaczeniem na udzielanie pożyczki na zachowanie płynności finansowej.

Wnioski złożone po zakończeniu naboru będą ocenione negatywnie.