W związku z sygnalizowanymi w ramach Programu „Czyste Powietrze” działaniami nieuczciwych instalatorów pomp ciepła, rekomendujemy by uwrażliwić również beneficjentów końcowych Programu „Ciepłe Mieszkanie” na otrzymywane oferty nowego źródła ciepła. Prosimy naszych Wnioskodawców, Beneficjentów i Beneficjentów końcowych o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej realizującej wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem z programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rekomendujemy wybór pomp ciepła z funkcjonującej tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Beneficjentów końcowych. To oni płacą za zakup i montaż nowego źródła ciepła w tym np. pompy ciepła - i refinansują zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej dotacji w ramach programu. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Rekomendujemy zarówno Gminom, będącymi beneficjentami programu „Ciepłe Mieszkanie”, jak i Beneficjentom końcowym, ostrożność i rozwagę w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, a przede wszystkim na POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do lokalu/budynku i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Rekomendujemy Beneficjentom końcowym dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości co do:

  • oferowanej ceny usługi i produktu,
  • oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
  • oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy wszystkich uczestników Programu o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z doradcą energetycznym lub właściwym WFOŚiGW. Rekomendujemy sprawdzenie parametrów urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie, a przede wszystkim wybór pomp ciepła z funkcjonującej tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości. Warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Ciepłe Mieszkanie” to niższe koszty ciepła w Państwa mieszkaniu, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych. Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” czy „Ciepłe Mieszkanie”, co nie ma uzasadnienia w praktyce.