Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2017 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.
W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach na rok 2017, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Oryginał ogłoszeniapdf male

Nabór PJB 2017 Lista zadań pdf male