„Dziennikarze dla klimatu” – rusza czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu.

                     
Jakie mogą być konsekwencje zmian klimatycznych dla ludzi i środowiska? Jak skutecznie przeciwdziałać skutkom globalnego ocieplenia? Jak chronić klimat wykorzystując Odnawialne Źródła Energii? To tylko kilka z tematów publikacji w mediach, do nadsyłania których zachęcają organizatorzy kolejnej edycji prestiżowego konkursu. Łączna wartość nagród wynosi około 35 tys. złotych.

 
Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są dziennikarze m.in. z: telewizji „Polsat Biznes”, „Forbes", „Gazety Wyborczej”, radia TOK FM, „Polityki” oraz "Wiedzy i Życia". W tegorocznej edycji nagrodami pieniężnymi uhonorowani zostaną autorzy najlepszych materiałów prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych, które  w ciekawy i obiektywny sposób przekazują wiedzę o klimacie i jego zmianach, a także o działaniach na rzecz jego ochrony, m.in. dzięki wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii czy technologii, które przyczyniają się do ograniczania ilości energii zużywanej przez transport czy  przemysł.
Dziennikarze dla klimatu
Organizatorzy przewidzieli trzy nagrody (po 5 tys., 1 tys. i 500 euro) oraz nagrodę specjalną dla młodego dziennikarza (2 tys. euro). Ta ostatnia jest skierowana do osób w wieku od 18 do 25 lat. Komisja konkursowa, oceniając nadesłane prace, weźmie pod uwagę m.in. ich poziom zgodności z tematami i celami zapisanymi w regulaminie konkursu, dziennikarską rzetelność, wiarygodność, walory edukacyjne, jakość stylu oraz trafność i oryginalność ujęcia tematu. Prace, mogą być zgłaszane do konkursu przez ich autorów, redakcje, stowarzyszenia dziennikarskie, władze uczelni i organizatorów konkursu "Dziennikarze dla klimatu".
Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie utwory, które zostały wyemitowane na antenie lub zostały opublikowane w mediach w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Utwory wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać za pośrednictwem witryny www.dziennikarzedlaklimatu.pl do 5 listopada 2016 r. (liczy się data wpłynięcia pracy i zgłoszenia do organizatora). Materiały o objętości większej niż 10 MB należy przesłać pocztą tradycyjną.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w 29 listopada 2016 r. w Warszawie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim. Konkurs organizowany jest przez Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,  wspólnie z Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko). Pomysłodawcą i partnerem konkursu jest Ambasada Niemiec.
 
Więcej informacji na stronie www.dziennikarzedlaklimatu.pl