Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że dnia 4 kwietnia ogłasza nabór nr 2 wniosków dla zadań realizowanych w 2016 roku. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki oraz dotacji została pokazana w zalączonym "Harmonogramie naborów wniosków w 2016 roku".

Oryginał ogłoszenia pdf male