Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 28 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim.
 Jest to projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na krajowy zasięg tego projektu. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego.
Partnerami umowy są następujące instytucje:
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku,  
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku ,
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach,
 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Kielcach,
 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie,
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi,
 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Olsztynie,
 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Opolu,
 9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu,
 10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Rzeszowie,
 11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Szczecinie,
 12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Toruniu,
 13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu,
 14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Zielonej Górze,
 15. Województwo Lubelskie.
Głównym celem Projektu jest wsparcie działań przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.
Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców energetycznych, którzy poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi służyć będą pomocą w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE.
W ramach Projektu realizowane będą między innymi takie działania jak:
 • budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego;
 • usługi doradcze – działania doradcze związane m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem i weryfikacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz związane z poprawą jakości powietrza, w szczególności na terenach występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu;
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych;
 • budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.
 
Budżet Projektu wynosi prawie 129 mln zł. i jest w 100 % finansowany ze środków UE w ramach z POIiŚ 2014-2020.