Pierwsze umowy w ramach Programu dla osób fizycznych podpisane
 
W  środę 18 maja b.r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dwóch beneficjentów z naszego województwa podpisało pierwsze umowy pożyczki w ramach Programu dla osób fizycznych
pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”.
Pierwsza umowa została podpisana na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kWel. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby jednorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie  Strawczyn. Na ten cel beneficjent pozyskał z Funduszu pożyczkę oprocentowaną w wysokości 2,5%.  Druga umowa została podpisana również na zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego o łącznej mocy 3,5 kWel. Tym razem inwestycja będzie realizowana na potrzeby budynku mieszalnego zlokalizowanego w Starachowicach. Udzielone pożyczki mogą zostać umorzone w wysokości do 25%.
   
W tej chwili w WFOŚiGW w Kielcach rozpatrywane są kolejne wnioski składane przez mieszkańców województwa Świętokrzyskiego w ramach programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”. Niebawem zostaną podpisane kolejne umowy.
Przypominamy, że w ramach  opisywanego wyżej Programu dofinansowaniem objęte są działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dotyczące m.in. wymiany pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, termomodernizacja budynków oraz zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych.
Wnioski można składać od 4 kwietnia 2016 r. w trybie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na Program. 
Treść Programu ze szczegółowym opisem warunków otrzymania pomocy finansowej dostępna jest na stronie internetowej Funduszu, zobacz tutaj.