W dniu 11 marca 2017 roku w Zagrodzie Edukacyjnej „Wiśniowe Wzgórze” w miejscowości Dębno (gmina Nowa Słupia) odbyła się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego  pn. „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”. Zadanie jest realizowane przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach w oparciu o założenia, warunki i wymogi zawarte w ogłoszonym przez WFOŚiGW w Kielcach konkursie pn. „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”.

Celem projektu jest upowszechnienie metod/form/narzędzi edukacji ekologicznej, które sprzyjają m.in.: wypełnieniu w psychofizycznym rozwoju dzieci niedoboru kontaktów z przyrodą, budowaniu bliskich relacji dzieci z przyrodą, a także przedstawienie możliwości wykorzystania w edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju potencjału obszarów cennych przyrodniczo - potencjału przyrodniczego i ludzkiego w społecznościach lokalnych.

Koordynatorami merytorycznymi projektu będą dr Elżbieta Buchcic oraz dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

W ramach ww. przedsięwzięcia edukacyjnego odbędzie się 11 zajęć warsztatowych prowadzonych przez społeczności lokalne z 4 gmin: Masłów, Łączna, Bieliny, Bodzentyn, które zostały wybrane do realizacji projektu przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach. 

W konferencji inauguracyjnej wzięli udział m.in. nauczyciele, liderzy/animatorzy edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz koordynatorzy merytoryczni projektu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.