Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. podjął decyzję  o zawieszeniu  z dniem 01  czerwca 2017 r.  naboru wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 maja do godziny 15:30.
Za dzień złożenia wniosku uważa się datę wpływu dokumentów do biura Funduszu.
Planowany termin wznowienia naboru – wrzesień 2017 r.