Radio Kielce w dniu 25.09.2017 r. wyemitowało  blok informacji poświęconych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a w szczególności programowi  ”ZORZA-czyste powietrze nad świętokrzyskim”. W programie udział wzięli Prezes Zarządu  Ryszard Gliwiński oraz Zastępca Prezesa Zarządu Mariusz Goraj.

W audycji poruszono  tematykę zanieczyszczeń powietrza i działania Funduszu zmierzające do eliminowania źródeł niskiej emisji.  Porad w zakresie uzyskania dofinansowania udzielali Doradcy Energetyczni.