logo poziomeRegionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z Województwa Świętokrzyskiego na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.
Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich- Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) w dniu 13 listopada br. tj. poniedziałek o godz. 10.00.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl do dnia 10 listopada br.
W treści maila proszę podać imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz numer telefonu.

Zapraszamy także do zapoznania się ze stroną: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl i http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl https://www.facebook.com/events/241542863041573/?fref=ts

UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.