Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2017 r. podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30 listopada 2017 r. naboru wniosków w ramach programu "Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków" - Edycja II (działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych)oryginał ogłoszenia PDF