ZMNIEJSZENIE OPROCENTOWANIA POŻYCZEK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podjęła uchwałę Nr 76/17 dotyczącą zmniejszenia oprocentowania pożyczek:
z 3% do 1,95% na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na wkład własny (do 95% różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dofinansowaniem z UE),
z 4% do 1,95% na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznych – krótkoterminowych pożyczek na podatek VAT do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz na płatności pośrednie i płatność końcową do czasu ich wypłaty przez Instytucję Zarządzająca w danym Programie Operacyjnym.
Zmiany będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2018 roku, do umów zawieranych po 1 stycznia 2018 r.


Uchwała Rady Nadzorczej 76/17 z dn.20.12.2017 r. w sprawie zmiany Zasad.....