13 lutego 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 6 komend Państwowej Straży Pożarnej oraz 24 jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego.
Zakup sprzętu został sfinansowany m.in. środkami pochodzącymi  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.