W dniu 23 stycznia 2018 roku w  Sali im. Prof. Bronisława Geremka Gmachu Sejmu RP miało miejsce uroczyste podpisanie Aktu Organizacji II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA, którego Honorowym Przewodniczącym jest Poseł RP Marszałek senior Kornel Morawiecki. W uroczystości  uczestniczył Pan Ryszard Gliwiński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Celem forum będzie wymiana doświadczeń w zakresie skuteczności form ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, rozwoju energetyki odnawialnej, e-mobilności i gazo mobilności oraz nagrodzenie projektów, które wpłynęły w sposób znaczący na poprawę stanu środowiska regionu i kraju oraz rozwój postaw i technologii przyjaznych środowisku.