W dniu 19 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyła się konferencja prasowa poświęcona Programowi Czyste powietrze nad Województwem Świętokrzyskim WFOŚiGW w Kielcach w roku 2018.

W konferencji uczestniczyli Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski oraz Pan Krzysztof Słoń Senator RP.

Na spotkaniu z dziennikarzami Zarząd WFOŚiGW w Kielcach przedstawił nowe programy dotyczące walki ze smogiem w województwie świętokrzyskim:

Wsparcie finansowe dla osób fizycznych oraz prawnych:
  1. ZORZA - Czyste powietrze nad świętokrzyskim - Program dotacyjny
  2. AURA -  Program pożyczkowy dla osób fizycznych
  3. ŚWIT - Program pożyczkowy dla osób prawnych
Edukacja młodzieży szkolnej:
Pracownia edukacyjna  w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii – druga edycja programu rozbudowana o finansowanie wyposażenia pracowni w m. in: pyłomierze, maseczki antysmogowe, modele doświadczalne prezentujące odnawialne źródła energii np.: ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, samochody wodorowe
Nabór wniosków w ramach programu „ZORZA - Czyste powietrze nad świętokrzyskim” rozpoczął się w dniu 15 lutego 2018 r. Pozostałe Programy po zatwierdzeniu zostaną ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na stronie internetowej Funduszu.