Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2019 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.


W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finanansowe WFOŚiGW w Kielcach na rok 2019, zgodnie z wzorem stanowicym załącznik do niniejszego pisma.

Listy zadań planowanych do realizacji przez pjb przyjmowane będą w formie ww. zapotrzebowania do 26.03.2018 roku.