Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zadania związane z "Usuwaniem (demontażem, transportem) i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest", w roku 2018 będą dofinansowane w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków WF.

Wysokość dofinansowania dotacyjnego zgodnie z harmonogramem do naboru nr 5 na priorytet z Listy B.II.2 na 2018 rok wynosi 2 000 000,00 zł.

- Oryginał informacji.