Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej ŚWIĘTOKRZYSKIE CZEKA NA CIEBIE!, poświęconej tematyce ochrony powietrza atmosferycznego.  
W ramach tego wydarzenia oprócz spektaklu, warsztatów, konkursów i prelekcji, Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach będą informować zainteresowanych o możliwościach skorzystania z pożyczek i dotacji do nowych ekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz instalacji OZE.

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem/ ulotką_program wydarzenia, harmonogramem wydarzeń w poszczególnych powiatach oraz programem edukacyjnym..

plakat