Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od 29 lipca 2019 r. Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli składać wnioski w Gminach, które podpisały z Funduszem stosowne porozumienia.

Niżej spis Gmin z którymi WFOŚiGW w Kielcach podpisał porozumienia:

  • Gmina Raków,
  • Gmina Klimontów,
  • Gmina Wiślica,
  • Gmina Gnojno,
  • Gmina Pińczów,
  • Gmina Stopnica,
  • Gmina Rytwiany,
  • Gmina Staszów,
  • Gmina Bałtów.