Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach.

Termin przyjmowania wniosków: Od dnia 15.07.2019r. do dnia 31.07.2019 r.

Poza wymienionymi we wniosku dokumentami (spis dokumentów) należy wypełnić oświadczenie dotyczące stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Nadmieniamy, iż w 2019 roku w celu wypełnienia wniosku należy skorzystać z PORTALU BENEFICJENTA. Należy założyć konto w portalu i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie. Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki. Dodatkowe informacje znajdą państwo na portalu beneficjenta w sekcji "pytania i odpowiedzi".

Należy wypełnić wniosek przygotowany specjalnie dla zadań dotyczących usuwania materiałów zawierających azbest, który dostępny jest w portalu beneficjenta w zakładce PROGRAMY I KONKURSY - wnioski (obowiązuje od dnia 15.07.2019)

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o naborze.