Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2021 rok z dziedziny OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW dla zadań zgodnych  z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Forma dofinansowania: DOTACJA.

Termin przyjmowania wniosków: od 30.04.2021r. do 31.05.2021r.

Kwota naboru: 130 000,00 zł w tym:

  • na zadania inwestycyjne 50 000,00 zł
  • na zadania bieżące 80 000,00 zł.