Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań wpisujących się w „Pilotażowy Program Pożyczkowy „OW i GW Zabytki Świętokrzyskie” z zakresu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnościekowej na nieruchomościach objętych ochroną zabytków”.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki wynosi 2 000 000,00 zł, termin składania wniosków od daty ogłoszenia do 31.08.2021 lub do wyczerpania środków.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie – właściciele i/lub podmioty zarządzające obiektami objętymi ochroną zabytków.

Nadmieniamy, iż w 2021 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.