Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2022 rok z dziedziny


OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓWdla zadań zgodnych  z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2022 roku.


Forma dofinansowania: DOTACJA

Termin przyjmowania wniosków: od 19.05.2022r. do 02.06.2022r.

Kwota naboru: 200 000,00 zł

w tym:

na zadania inwestycyjne do 50 000,00 zł,
na zadania bieżące do 150 000,00 zł

- Oryginał ogłoszenia
(warunki naboru)Wniosek w portalu Beneficjenta dostępny będzie do pobrania w dniu 19.05.2022r.