strażOgłoszenie o naborze w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w związku z pozyskaniem środków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” ogłasza nabór wniosków dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Beneficjenci ubiegający się o dofinasowanie, jak również wysokość środków możliwych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW określone zostały na liście zaakceptowanej przez Ministrów: Klimatu i Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Pula środków w formie dotacji przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań wynosi 1 207 000,00 zł:
 


• 750 000,00 zł WFOŚiGW w Kielcach,

• 457 000,00 NFOŚiGW w Warszawie.

Termin składania wniosków od 21.06.2022 do 01.07.2022 r.

Beneficjenci: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Stowarzyszenia).

Nadmieniamy, iż w 2022 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.


- Oryginał ogłoszenia (szczegóły)
- załacznik nr 1 - regulamin
- załacznik nr 2 - zestawienie sprzętu
- załacznik nr 3 - przykładowy wniosek