Nabór zakończony więcej tutaj.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 14.07.2023 od godziny 8:30 do 21.07.2023 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku wpisujących się w program: Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dla podmiotów będących właścicielami, zarządcami budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2023 roku.

  1. Pula środków na dofinansowanie w formie dotacji (punkt 5.1 „Programu /…/”), do 100% kosztów kwalifikowanych dla ww. zadań realizowanych wyłącznie przez podmioty będące właścicielami lub dysponującymi nieruchomościami na podstawie innego tytułu prawnego, np. umowy najmu, dzierżawy budynków użyteczności publicznej; wynosi 640.000,00 zł. Maksymalna wysokość dotacji – do 160.000,00 zł na 1 podmiot.
  2. Pula środków na dofinansowanie w formie pożyczki bez umorzenia (punkt 5.3 „Programu /…/”), do 100% kosztów kwalifikowanych dla ww. zadań realizowanych wyłącznie przez podmioty będące właścicielami lub dysponującymi nieruchomościami na podstawie innego tytułu prawnego, np. umowy najmu, dzierżawy budynków użyteczności publicznej; wynosi 850.000,00 zł.

Pozostałe warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane, określone są w treści ww. programu – odnośniki do dokumentów podane są pod niniejszym ogłoszeniem.

Nadmieniamy, iż w 2023 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.