Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace komisji do oceny wstępnych WNIOSKÓW NA ZADANIA „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” realizowanego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” –nabór uzupełniający.
Do konkursu/naboru zostało złożonych 19 wstępnych wniosków ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.


Do etapu oceny jakościowej punktowej przeszło 16 wniosków wstępnych.


...

ORYGINAŁ OGŁOSZENIA