Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2019 r. ogłasza nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego praogramu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I.2 LIsty przedsięwzięć priorytetowych)
Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wynosi 10.000.000 zł.

Terminy składania wniosków: od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. lub do wyczerpania środków.


- Oryginał ogłoszenia

- Program Prorytetowy wraz z uchwałą

- Oświadczenie wzór 1

- Oświadczenie wzór 2