Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza II edycję konkursu pn.: „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego”.

Cel konkursu: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Przedmiot konkursu: Organizacja kampanii informacyjno–edukacyjnej w województwie świętokrzyskim poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie 14 jednodniowych imprez ogólnodostępnych na terenie 13 powiatów w województwie świętokrzyskim i miasta Kielce poświęconych tematyce:

  • zanieczyszczenia powietrza i jego ochrony,
  • poprawy efektywności energetycznej.

Czas trwania 1 imprezy w mieście powiatowym: 1 dzień, 5 – 8 godzin.

Termin realizacji projektu: 06.09.2019 r. – 27.09.2019r.